Web Analytics

Privacy beleid

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Omdat wij zelf ook kritische consumenten zijn.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met onderstaand privacy- en cookie-beleid.
Je gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden verkocht of doorgegeven!

Pascal de Theije
Februari 2021
lock 3216823 640 300×210 geel

Privacy verantwoordelijke

Neem contact op met Pascal de Theije: info [at] autorespond-dienstverlening.nl

Over ons

Deze website, www.autorespond-dienstverlening.nl, is onderdeel van Villa Vital Fuerteventura (hierna: VVF). Deze website wordt beheerd door Pascal de Theije, partner binnen VVF. VVF is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Villa Vital Fuerteventura
Casillas de Morales 50

35638 Antigua

Fuerteventura (Spanje)

Wat zijn persoonsgegevens?

Hieronder geven we een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Floo persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.
Onder persoonsgegevens verstaan we “ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert”. Ook je zakelijk e-mailadres of een IP-adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer je:

  • je online aanmeldt voor een gratis weggever (b.v. e-book)
  • een online test invult
  • het contactformulier invult
  • een offerte aanvraagt of
  • een aanvraag doet voor één van onze diensten / producten

zal aan jou gevraagd worden om bepaalde gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen één of meerdere van de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer of Skype-adres
Straat en huisnummer
Woonplaats

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van een digitale weggever of voor het versturen van de resultaten van een online test
  • Naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van tips & adviezen en nieuws omtrent onze producten en diensten.
  • Wanneer je het contactformulier invult, zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.
  • Naam, e-mailadres en fysieke adres gebruiken we voor het maken van facturen als je een dienst / product aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken, geef je VVF toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor jou uitgevoerd moeten worden. Wij verwerken de gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Mailing provider

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Autorespond, een 100% Nederlands bedrijf. Check hoe Autorespond met de privacy van je gegevens omgaat.

Retargeting

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Je gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar andere landen (buiten Europa). Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van deze website middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
In ‘t kort, zowel wij als onze providers stellen alles in het werk om je persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden ‘cookies’ gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door je browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentie cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties kunnen worden weergegeven in Facebook.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook vind je hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen jou daarom niet persoonlijk herleiden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Sociale Media

We maken het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media knoppen.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de knoppen geplaatst.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies op deze website uitschakelen of verwijderen? Dit kun je zelf doen via uw eigen browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

Links

Op onze website vind je ook links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een andere website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer je je uitschrijft voor e-mails, word je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Je blijft dan nog maximaal één jaar in het systeem totdat wij de uitschrijflijst volledig verwijderen.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met je gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Meldplicht datalekken

Floo kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens vermist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten en zullen we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Rechten

Je hebt altijd het recht je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt je het recht op het wissen van je persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info[at]autorespond-dienstverlening.nl.
Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.